Ostkustbanan

Landets största pendlarflöde över en länsgräns återfinns på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholms län. Sammanlagt görs över 40 000 dagliga pendlare i båda riktningarna mellan Uppsala, Knivsta, Arlanda, Kista och Stockholm.

En av landets mest belastade järnvägssträckor

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Tillväxten ställer höga krav på infrastrukturkapaciteten, särskilt gällande det hårt belastade stråket Uppsala – Stockholm. Trafiken på Ostkustbanan är idag under rusningstid så pass intensiv att kapacitetstaket är uppnått vilket bildar en stor flaskhals på järnvägen.

Två nya spår behövs på den hårt belastade sträckan Uppsala – Skavstaby – det vill säga fyra spår på hela sträckan Stockholm-Uppsala. Därtill behövs en ny station för regionaltåg i Solna, med anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg samt åtgärder på Uppsala C för bättre vändkapacitet, en utökad fordonsuppställning samt serviceplattform. Genom att bygga två nya spår mellan Uppsala och Stockholm ges ökade förutsättningar för hållbara transporter både gällande person men också godstransporter.

Med ett nytt dubbelspår längs Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm, kan långsamma tåg och tåg med många angöringar till stationslägen köra på det ena spårparet och de snabbgående tågen på det andra. När två spår blir fyra kan regionaltåg, fjärrtåg och godståg ges större möjlighet för tågen att gå både tätare och punktligare.

Som Mälardalsrådet övriga prioriteringar för Stockholm-Mälarregionen, bör behovet av ett nytt dubbelspår på Ostkustbanan samt ny station för regionaltåg i Solna vara åtgärdat innan 2030.

  • Fler spår är en förutsättning för framtida hållbara transporter i vår arbetsmarknadsregion. Arbetspendlarna måste känna sig trygga med att komma till sitt arbete i tid. Det ska kännas självklart att välja tåget framför bilen.

    Erik Pelling (S), Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka