Ingångna avtal ska gälla – Lagt kort ligger!

Stockholm-Mälarregionen förutsätter att ingångna avtal och redan beslutade åtgärder i nu gällande Nationella plan 2018-2029 genomförs, däribland:

 • Ostlänken: Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande stationer.
 • Ostkustbanan: Två nya spår på sträckan Uppsala-länsgränsen Stockholm/Uppsala, dvs. fyra spår hela sträckan Stockholm-Uppsala.
 • Mälarbanan: Utbyggnad till fyrspår Tomteboda-Kallhäll samt ny station för regionaltåg i Barkarby, med anslutning till såväl pendeltåg som tunnelbana.
 • Stockholms C: Anpassningar efter Citybanans färdigställande.
 • Hallsberg-Degerön: Utbyggnad till dubbelspår.
 • E4 Förbifart Stockholm: Ny sträckning från Kungens Kurva till Häggvik.
 • E22 Förbifart Söderköping: Ny sträckning och mötesfri väg väster om Söderköping.
 • E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Tvärförbindelse Södertörn: Ny väg och stärkt kapacitet i anslutning till Norvik.
 • Farled Södertälje-Landsort: Ökad kapacitet, tillgänglighet och säkerhet.
 • M fl.
 • Det är glädjande att Systemanalysen har ett helhetsperspektiv och tar upp alla delar. Vi har arbetat ordentligt med underlagen och förankrat dokumentet i våra olika regioner. Nu bildar Systemanalysen en stabil bas i den fortsatta infrastrukturplaneringen i våra län. Vi riktar oss både till Trafikverket och till våra riksdagsledamöter som kommer att hantera infrastrukturpropositionen i riksdagen.

  Magnus Ekblad (C), Regionråd, Region Västmanland

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka