Hjulstabron

En anpassad bro möjliggör utvecklade godstransporter på Mälaren och krävs för att dra full nytta av gjorda investeringar i Södertälje sluss, farleder i Mälaren samt Västerås och Köpings hamnar.

Uppgradering av Hjulstabron gör att fler godstransporter flyttas till sjöss

Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden vid Hjulstaviken via Märsön och är en viktig passage över Mälaren. Bron byggdes under 1950-talet och är i stort behov av upprustning för att hamnarna i närområdet ska kunna få ut full effekt genom att kunna ta emot de största fartygen och möjliggöra att större godsfartyg kan ta sig in i Mälaren.

En uppgradering av Hjulstabron genererar inte enbart möjligheter för hamnarna i närområdet att nå sin fulla potential utan kan också leda till att fler godstransporter flyttas från väg till sjöss. Detta är både positivt för miljön men också positivt för den redan hårt belastade väginfrastrukturen.

  • Ur ett godsperspektiv är sjöfarten viktig, inte minst insjötrafiken för att vi ska kunna avlasta vägtrafiken. Vi ser bland annat hur E18 är hårt belastad av tung trafik. Förutom att få över mer trafik på sjövägarna gäller det att få till bättre anslutningar till våra hamnar och att vi gör något åt Hjulstabron.

    Elizabeth Salomonsson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Köpings kommun

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka