Hjulstabron

En anpassad Hjulstabro möjliggör utvecklade godstransporter på Mälaren och krävs för att dra full nytta av gjorda investeringar i Mälarfarleden samt i Mälarhamnarna.

Uppgradering av Hjulstabron för mer gods till sjöss

Ombyggnaden av Södertälje Sluss och åtgärder i Mälarfarleden samt i Mälarhamnarna kommer om några år göra det möjligt för större och säkrare fartyg att trafikera Mälaren. För att dra full nytta av Mälarprojektet krävs emellertid även en uppgradering av Hjulstabron.

Hjulstabron korsar Mälarfarleden längs väg 55 och är en viktig passage över Mälaren. Bron byggdes under 1950-talet och är i stort behov av upprustning för att större fartyg ska kunna passera. En uppgraderad bro möjliggör utvecklade godstransporter på Mälaren och krävs för att dra full nytta av gjorda investeringar. En Bättre Sits prioriterar därför anpassningen av Hjulstabron, som behöver vara åtgärdad innan 2030.

En uppgradering av Hjulstabron genererar inte bara möjligheter för hamnarna i Västerås och Köping att nå sin fulla potential utan kan också leda till att fler godstransporter flyttas från väg till sjöss. Med Mälaren som nav kan ökad regional distribution på vattenvägar ge bättre möjligheter för varuförsörjning med minskad klimatpåverkan och en välbehövlig avlastning av landinfrastrukturen.

  • Ur ett godsperspektiv är sjöfarten viktig, inte minst insjötrafiken för att vi ska kunna avlasta vägtrafiken. Vi ser bland annat hur E18 är hårt belastad av tung trafik. Förutom att få över mer trafik på sjövägarna gäller det att få till bättre anslutningar till våra hamnar och att vi gör något åt Hjulstabron.

    Elizabeth Salomonsson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Köpings kommun

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka