Hallsbergs gods- och personbangård

Hallsberg behöver en ökad kapacitet för gods och persontrafik, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik med längre tåg.

En investering i hela Sveriges godstransporter

Idag har Sverige Europas kortaste godståg men de längsta långtradarna. Samtidigt förväntas godstransporterna öka med 65 procent till år 2040 i Stockholm-Mälarregionen. För att det ska kunna ske på ett hållbart vis behöver mer gods transporteras på järnväg och således järnvägens konkurrenskraft stärkas.

Hallsberg är en viktigt nationell och internationell knutpunkt för godstransporter. Varje år fraktas 150 miljoner ton gods genom Stockholm-Mälarregionen. Många transporter passerar Hallsberg, som har över 350 tågrörelser per dygn och kapacitet att rangera en halv miljon vagnar per år.

Ökad kapacitet i Hallsbergs överlämnings- och rangerbangård är en förutsättning för att möjliggöra trafik med över tusen meter långa godståg och öka andelen gods på järnväg. Detta behöver vara åtgärdat innan 2030. Investeringen är en satsning i hela Sveriges godstransporter, med stor potential att minska trängseln och klimatutsläppen som alternativet lastbilstransporter på väg innebär.

  • Systemanalysen är ett bra grunddokument för vår infrastrukturplanering. Länens enighet om både kollektivtrafikens och godsflödenas utveckling är en styrka när vi nu tar våra prioriteringar vidare gentemot staten. På godssidan är Hallsberg en viktig knutpunkt för hela Sverige. Det är även positivt att de internationella tågförbindelserna tas med i Systemanalysen.

    Nina Höijer (S), Regionråd, Region Örebro län

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka