Hallsbergs gods- och personbangård

Hallsberg behöver en ökad kapacitet för gods och persontrafik, vilket är en förutsättning för ökad andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik med längre tåg.

En investering i hela Sveriges godstransporter

Idag har Sverige Europas kortaste godståg men de längsta långtradarna. Godsmängderna förväntas öka med 65 procent till år 2040 i Stockolm-Mälarregionen.

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods genom Stockholm-Mälarregionen. Många transporter passerar Hallsbergs gods- och personbangård, som har över 350 tågrörelser varje dygn och kapacitet att rangera en halv miljon vagnar per år. Hallsberg är ett viktigt internationellt centrum för godstransporter.

Med ökad kapacitet i Hallsbergs överlämnings- och rangerbangård kan trafik med över tusen meter långa godståg möjliggöras. Det skulle öka andelen godstransporter på järnvägen och därmed minska trängseln och klimatutsläppen som lastbilstransporterna på vägarna innebär.

Investeringen i Hallsberg är en satsning i en viktig knutpunkt för hela Sveriges godstransporter.

Genom att öka kapaciteten på både väg- och järnväg, underlättas i slutänden även möjligheterna att bo, arbeta och studera i hela Stockholm-Mälarregionen.

  • Systemanalysen är ett bra grunddokument för vår infrastrukturplanering. Länens enighet om både kollektivtrafikens och godsflödenas utveckling är en styrka när vi nu tar våra prioriteringar vidare gentemot staten. På godssidan är Hallsberg en viktig knutpunkt för hela Sverige. Det är även positivt att de internationella tågförbindelserna tas med i Systemanalysen.

    Nina Höijer (S), Regionråd, Region Örebro län

Tillbaka till Vår lösning

Tillbaka