E18

E18 behöver en kapacitetsökning på sträckan Köping-Västjädra. En investering som skulle både skulle innebära ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Fyra körfält ger ökad trafiksäkerhet

E18 är en av landets mest trafikerade motorvägar. En Bättre Sits vill att en utbyggnad av E18 mellan Köping och Västjädra prioriteras i den nationella trafikplanen.

Det skulle skapa en 25 kilometer lång mötesfri väg med fyra körfält som ger en ökad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och färre trafikolyckor.

Investeringen skulle även förbättra förutsättningarna för regional utveckling.