Oskar Svärd (M)

Kommunalråd Kumla och Regionstyrelsen Region Örebro län