Monica Johansson (S)

Vice ordförande En Bättre Sits, regionstyrelsens ordförande Region Sörmland