Jan Owe-Larsson (M)

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland