Kontakta oss

Vill du veta mer om varför vi tycker det är viktigt för Stockholm-Mälarregionen att samlas kring en gemensam plan för infrastruktur och transporter? Vi berättar gärna mer om En Bättre Sits storregional systemanalys och våra gemensamma prioriteringar. Hör av dig!

En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer om En Bättre Sits-samarbetet här.
 • Kristoffer Tamsons (M)
  Ordförande En Bättre Sits, trafikregionråd Region Stockholm
 • Monica Johansson (S)
  Vice ordförande En Bättre Sits, regionstyrelsens ordförande Region Sörmland
 • Tomas Eriksson (MP)
  Kollektivtrafikregionråd region stockholm
 • Daniel Portnoff (M)
  1:a vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden Region Sörmland
 • Johan Örjes (C)
  Regionråd Region Uppsala
 • Bengt-Olov Eriksson (S)
  Ledamot Utvecklingsnämnden Region Uppsala
 • Tommy Levinsson (S)
  Regionråd Region Västmanland
 • Thomas Högström (M)
  Oppositionsregionråd Region Västmanland
 • Nina Höijer (S)
  Regionråd Region Örebro län
 • Oskar Svärd (M)
  2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Region Örebro län
 • Julie Tran (C)
  Regionråd Region Östergötland
 • Jan Owe-Larsson (M)
  2:e vice ordförande Trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland
 • Eva Nypelius (C)
  Regionstyrelsens ordförande Region Gotland
 • Meit Fohlin (S)
  Oppositionsregionråd Region Gotland

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar våra kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi. Läs mer på www.malardalsradet.se

Centralplan 3
111 20 Stockholm
Telefon: 08 4104510
E-post: kansliet(at)malardalsradet.se
Org nr: 80 20 17-0604