Kontakta oss

Vill du veta mer om varför vi tycker det är viktigt för Stockholm-Mälarregionen att samlas kring en gemensam plan för infrastruktur och transporter? Vi berättar gärna mer om En Bättre Sits storregional systemanalys och våra gemensamma prioriteringar. Hör av dig!

En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Läs mer om En Bättre Sits-samarbetet här.
 • Kristoffer Tamsons (M)
  Ordförande En Bättre Sits, trafikregionråd Region Stockholm
 • Monica Johansson (S)
  Vice ordförande En Bättre Sits, regionstyrelsens ordförande Region Sörmland
 • Oskar Svärd (M)
  Kommunalråd Kumla och Regionstyrelsen Region Örebro län
 • Jan Owe-Larsson (M)
  Trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar våra kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi. Läs mer på www.malardalsradet.se

Centralplan 3
111 20 Stockholm
Telefon: 08 4104510
E-post: kansliet(at)malardalsradet.se
Org nr: 80 20 17-0604