Argument för En Bättre Sits

Vill du också vara med och bidra till att Stockholm-Mälarregionen och Sverige kan fortsätta växa? Här har vi samlat argument som du kan använda för att påverka i din vardag. Klicka på argumenten nedan för att hitta vad som är relevant för just dig.

En Bättre Sits för Örebro

Örebro är en viktig nodstad i tillväxtregionen Mälardalen som idag hindras av att varken pendling eller godstransporter fungerar optimalt. Trafiken väntas öka kraftigt de närmaste decennierna, inte minst tack vare befolkningsökningen.

Örebro är den stad som växer tredje snabbast i landet, efter Värmdö och Vaxholm. Även det syns i statistiken – idag är det i Örebro som toppar statistiken för bostadsbyggande med 16,2 bostäder per tusen invånare att jämföra med 8,5 i Storstockholm, 7,2 i Storgöteborg och 5,5 i Stormalmö.

Vi vill att spårområdet vid Örebro centralstation byggs om. Det skulle innebära helt nya förutsättningar för en utökad person- och godstrafik, som dessutom skulle underlätta för trafiken längs hela Svealandsbanan.

Hallsberg behöver en ökad kapacitet för överlämnings- och rangerbangården. En investering i en viktig knutpunkt för hela Sveriges godstransporter som skulle möjliggöra trafik med över tusen meter långa godståg och därmed kunna öka andelen godstransporter på järnvägen. Då skulle såväl trängseln som klimatutsläppen orsakade av lastbilstransporter minska.

Även den nödvändiga investeringen för utökad kapacitet på Svealandsbanans sträcka mellan Folkesta-Rekarne har direkt påverkan för godstransporterna till och från Örebro. Stora godsflöden med tungt gods transporteras mellan Dalarna och Oxelösund och passerar personstråket och behöver utökad kapacitet för att komma fram fortare.

Genom att Stockholm-Mälarregionens sex prioriterade behov genomförs äventyras inte möjligheterna att behålla och locka nya företag och invånare till Örebro:

  • Hela regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader integreras och gör det lättare att bo, studera och arbeta i Örebro – eller att pendla till en annan stad i regionen. 
  • Bra förbindelser mellan till och från Stockholm och mellan övriga regionstäder minskar trängseln och förseningarna på väg och järnväg – liksom kostnaderna för dessa